Karlstad kommun informerade om det planerade torget I Molkom på Sussis cafe den 16 oktober. De berāttade att alla kontrakt skrivits på mellan Karlstads kommun och Konsum.

Arbetet kommer Att inledas med att Konsum börjar bygga en ny parkering under hösten 2013. Karlstads kommun kommer att påbörja arbetet med själva torget under våren 2014. Och beräknas vara klara under hösten.

20131016-142953.jpg