Mötesplats Graningeskolan

Förstudien för projekt Graningeskolan är nu slutförd och projektgruppen, där Mera Molkom, Svenska kyrkan och Ängsbacka kursgård samverkar har tagit fram: Projektbeskrivning och en initial budget  Visionsdokument  Ny hemsida – www.graningeskolan.se Det finns i dagsläget 26 olilka företag, föreningar och […]

 
0 Recensioner Lägg till favoriter