Vildmarksleden är ca 12 km lång och går mellan Molkom och sjön Mången. Här kan du sedan ta dig vidare på stigar till Brattforsheden. Vildmarksleden går i varierad terräng och grova skor rekommenderas. Vildmarksleden är dock inte framkomlig med rullstol eller barnvagn.

Vildmarksleden

Du kan välja att gå en del av Vildmarksleden för att sedan följa Prostgårdsslingan eller att gå hela Vildmarksleden som tar dig till sjön Mången. Väljer du att följa Vildmarksleden
från Molkom, så finner du starten längs väg 240, där finns en skylt med hänvsining till en parkering. Från Molkom får du vandra i en varierad skogsmiljö under ca 12 km till sjön Mången. Vandringen börjar med att du passerar Jönsberget som har inslag av bergarten Hyperit. Hyperit är en hård, mörk bergart som ger upphov till näringsrik mark, vilket i sin tur ger en speciell flora. Du finner bland annat orkidén nattviol, ryl, blåsippor och hassel.

Längs vandringsleden passerar du kolbottnar. Träkol framställdes för i dessa kolbottnar som du kan få se rester av längs vandringsleden. Ungefär halvvägs så passerar du Lindfors. Lindfors har som många bygder en rik brukshistoria och du kan finna flera spår efter t ex järnframställningensom fanns längs vattendraget. Du passerar också rester av den sk. Bosjöbanan, som gick mellan Lindfors och Bosjön.

Övrigt

Du kan ladda ner en karta för vildmarksleden här