Växtkraft i Molkom är ett nätverk för företagande. Vår vision är att främja den hållbara utvecklingen i Molkomstrakten genom att stödja företagande och entreprenörskap. Vi vill starta ett gemensamt nätverk för etablerade och nystartade företag. Ett forum som skapar förutsättningar för samarbete, inspiration, kunskap, mentorskap och växtkraft. 

Nätverket erbjuder aktiviteter och driver frågor som gynnar både stora och små företag i Molkomstrakten.