Qaits Consulting levererar IT tjänster baserade på dina behov.  Vi kan hjälpa dig med hemsidor & sociala medier, IT support, design & layout för trycksaker och andra medier.  Vi jobbar även med projektledning, projektdokumentation & kvalitetssäkring.

Några hemsidor vi jobbat med: MFVOF , Gröndals , Mötesplats Graninge , Naturvisaren , NK Bygg , Antik & Loppisrundan och iMolkom