Mötesplats Graninge är ett nytt allaktivitetshus som är under uppbyggnad i Molkom. Mera Molkom har tillsammans med representanter för Ängsbacka kursgårdSvenska Kyrkan och andra aktörer inlett en dialog med Karlstads Kommun om Graningeskolan i Molkom, som stått tom i 6 år. Vi har startat ett gemensamt projekt för att få igång en hållbar verksamhet i Graningeskolan, och skapa en gemensam mötesplats som sjuder av aktivitet. Vi vill att lokalerna befolkas av företag, föreningar konstnärer, privatpersoner och andra aktörer.