Molkoms brandstation ligger bredvid länsväg 240, och har totalt 21 brandmän uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en brandförman och fyra brandmän.