Mera Molkom är en idéell och politiskt obunden förening som aktivt jobbar för att Molkom ska bli ännu bättre. Vi har c:a 340 medlemmar och finns till för de som vill engagera sig och vara med och påverka Molkoms framtid. Har Du en projektidé eller vill göra en insats för Molkom så kan Du kontakta någon i styrelsen. Du kan även vara med och stötta vår verksamhet genom att bli medlem.

Organisation

Mera Molkom arbetar med en rad olika frågor är engaerade i det mesta som rör Molkom. Vi är organiserad i olika grupper med skiftande fokus. Vi vill enagagera så många som möjligt i vårt arbete. Alla som brinner för någon fråga och/eller någon specifik målgrupp är hjärtligt välkomna att höra av sig till styrelsen!

Våra långiktiga mål & projekt

 • Skapa ett centrum i Molkom
 • Förbättra kommunikationerna
 • Öka utbudet av äldreboenden
 • Mer ungdomsverksamhet i Molkom
 • Marknadsföra Molkom
 • Utveckla samarbetet mellan föreningar och företag
 • Skapa möjligheter för turism

Vi arrangerar och deltar i olika projekt & evenemang tillsammans med olika organisationer.

- Hemmascen Molkom, Älska Molkom Mässan, Familjens dag, Företagsnätverket Växtkraft Molkom, Skylttrampen, Hästens dag, Valborg i Molkom, Barnbio i Molkom och Mötesplats Graninge.

Medlemskap

Vi behöver ditt stöd och ditt engagemang för att kunna jobba vidare med att utveckla Molkom. Vi har större chans att påverka om vi är många!
Medlemsavgift
 • 100:-/Privatperson
 • 150:-/Familj
 • 300:-/Förening (Annons/info på molkomsportalen www.imolkom.se ingår)
 • 300:-/Företag (Annons/info på molkomsportalen www.imolkom.se ingår)
Du hittar mer information om medlemskap här.