Graninge Kulturcenter är ett Företagshotell – Allaktivitetshus – Mötesplats som håller på att utvecklas i den gamla Graningeskolan på Skolgatan 7 i Molkom.  Läs mer på vår hemsida.