Molkom har en 9 håls discgolfbana som Du hittar bakom gamla kommunhuset. Diskar finns att låna på Molkoms Fritidsgård. Du kan ladda ner en karta över banan från Karlstads kommun här.

Disc golf

Disc golf eller Frisbee golf är en sport där hela familjen kan delta, gammal som ung. Discgolf fungerar egentligen som vanlig bangolf. Skillnaden är att golfbollen bytts ut mot en frisbeeliknande disc. Klubbor används naturligtvis inte heller. Discen kastas helt enkelt och det hela går ut på att med så få kast som möjligt föra fram discen mot målet – en med hängande kedjor försedd järnkorg. Sporten växer snabbt över hela världen och får alltfler fritidsutövare. Det är ett enkelt och avkopplande sätt att komma ut i naturen och umgås med sina vänner.

Grundläggande spelregler

  • Se till att fairway är fri från människor och djur innan du kastar.
  • Utkastordningen på hål 1 lottas.
  • På nästföljande korg kastar den först, som hade bäst resultat på korgen innan.
  • Utkastet görs med den stödjande foten inom en zon 3 meter bakom utkastmarkeringen. Efter att discen har släppts är det tillåtet att stiga över markeringen.
  • Platsen för nästföljande kast sker från discens främre del, som markeras med en minidisc. Vid kastet skall den stödjande foten placeras inom 30 cm rakt bakom markeringsdiscen. Ansats är tillåten. Det är även tillåtet att stiga ut med ena foten åt sidan, dock ej närmare korgen.
  • Den spelare som är längst från korgen kastar alltid först.
  • Marken framför markeringen får beröras direkt efter det att discen har kastats. Vid puttar (kast kortare än 10 meter från korgen) får man inte stiga över markeringen förrän full balans uppvisats.
  • En disc som hamnar på OB (Out of Bounds) måste spelas från platsen där discen passerade OB-gränsen. Man får plikta med ett kast. Vägar och vattendrag är exempel på vanliga OB:n
  • Hur många discar som helst får användas på ett hål.
  • Den som har använt minst antal kast när alla hål har spelats har vunnit.