Taxning får endast ske i banans förlängning (se lokala föreskrifter). Parkering utanför plattan får endast ske på av flygklubben anvisad plats. Risk för propstrike.

  • Radiofrekvens: Brattfors radio123.60 Karlstad tornet 119,45
  • Position: 59*37’ N 13*55’ E
  • Elevation: 588 Ft

Bansystem: En landningsbana 08/26 GRÄS. Bana 08 har 800 m start och landningssträcka. Bana 26 har 1000 m start och 800 m landningssträcka. Värt att notera är att vid inflygning till bana 26 kan man bli förvillad av det uttag av skog som ligger hitom banan. Banan ligger inte i uttagets förlängning utan omedelbart till höger. Är man observant visar sig detta då man kommer närmare.