En vandring på Acksjöleden bjuder dig på en omväxlande natur och framför allt tysthet och en storslagen känsla av vildmark.

Leden går genom hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och fuktiga lövskogar i olika åldrar, passerar små tjärnar och myrar samt ett vackert odlingslandskap vid Herrån och Acksjön.

Leden bjuder också på ett par platser med vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet, korsar Horssjöälven på sex ställen, följer vattendraget utmed en sträcka i södra delen och likaså Acksjöns strand ett stycke.

Här finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser som torplämningar och Acksjöhyttans hyttruin. På flera platser finns rastplatser iordningställda i form av bänkar och fikabord. Leden går omväxlande på skogsstigar och grusvägar.

 Tre slingor

Från Acksjöns skola utgår tre slingor av olika längd där vandraren kan välja efter tycke och smak. Slingorna är cirka 3,5 kilometer, 7 kilometer respektive 12 kilometer långa.

Vägbeskrivning

Acksjöleden ligger cirka 4 mil norr om Karlstad. Kommer du med bil från Karlstad följer du väg 63 norrut mot Molkom och Filipstad. Strax öster om Molkoms tätort svänger du norrut på väg 240 mot Hagfors. Efter cirka 4 kilometer svänger du höger mot Acksjön. Parkering finns vid Acksjöns skola som ligger centralt i den lilla byn.

Övrigt 

Du kan ladda ner en broschyr med karta här