imolkom logo250

Bakgrund

Molkomstrakten har haft en undanskymd plats på internet och det är ibland svårt att hitta intressant och aktuell information. På regionala & kommunala sidor drunknar informationen om Molkomstrakten ofta i det allmänna nyhetsflödet.

Därför föddes idéen om att skapa en gemensam webbportal för hela Molkomstrakten i början av 2010. Vi vill sprida en positiv bild av vår bygd genom att skapa ett gemensamt nyhetsflöde och marknadsföra helheten. Då blir genomslagskraften och antalet nya och återkommande besökare betydligt större. Vilket gynnar lokala företag, föreningar och andra aktörer i Molkomstrakten.

Den ideella föreningen Mera Molkom inledde en förstudie under våren 2011 som finansierades av Leader Närheten. Vi tog under arbetes gång fram ett företagsregister och ett föreningsregister för Molkom. Och undersökte intresset för gemensam marknadsföring hos företag och föreningar i Molkom. Vi tog fram en prototyp iMolkom.se med lokala nyheter, företagsregister och föreningsregister inom ramen för förstudien.

Då intresset och behovet av en gemensam webbportal visade sig vara stort så bestämde vi oss för att söka medel från Karlstads kommun för att vidareutveckla portalen med en ny och mer genomarbetad design. Detta projekt slutfördes i oktober 2013.

 kd_logga68    leader3logo   MeraMolkom_vitbakgrund_oval68

Målsättningar

Vi vill synligöra och marknadsföra helheten på Internet och i sociala medier, för att visa vad Molkom och Molkomstrakten har att erbjuda. Vår ambition är att var en av de primära informationskällorna på internet för Molkomstrakten.

Målet är att det ska bli enklare för besökare, turister, nyinflyttade  och vi som redan bor här att hitta och upptäcka lokala alternativ:

  • Butiker
  • Företag
  • Föreningar
  • Aktiviteter, evenemang och upplevelser
  • Serviceinrättningar

Vi vill sprida en attraktiv bild av Molkom, så att fler företag och familjer ska etablera sig här och fler besökare ska upptäcka Molkomstrakten.

Annonsering

Alla företag och föreningar som är medlemmar i Mera Molkom har möjligheten att nå ut till en ny och bredare publik, genom att marknadsföra sin verksamhet på iMolkom.se via vårt:

  • Företagsregister
  • Föreningsregister
  • Evenemangskalender

Medlemskap

  • Företag 300:-/år
  • Föreningar 300:-/år

Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 209-6261 (Swedbank) och ange ert namn och kontaktperson som referens.   När Ni blivit medlemmar kan Ni skicka in era kontaktuppgifter och övrig information ex. hemsideadress m.m. med hjälp av vårt kontaktformulär. Ni hittar mer information om Mera Molkom och medlemskap här.