Förstudien för projekt Graningeskolan är nu slutförd och projektgruppen, där Mera Molkom, Svenska kyrkan och Ängsbacka kursgård samverkar har tagit fram:

Det finns i dagsläget 26 olilka företag, föreningar och andra organisationer som är intresserade av att hyra lokaler och bedriva verskamhet i Graningeskolan! Graningeskolans projektgrupp har även:

  •  Skickat in en Leaderansökan för att finansiera uppstarten
  •  Sökt pengar från Karlstads kommuns landsbygdsmedel
  •  Startat en gemensam ekonomisk förening/driftsorganisation “Mötesplats Graninge”

Föreningen planerar att hålla sitt första årsmöte inom kort.

 

- See more at: http://www.molkom.net/?p=1948#sthash.265bwsXi.dpuf