Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening MFVOF har genomfört ett intressant Leader projekt med följande innehåll:

Arbetet kommer att fortsätta med utökade vattenmätningar för att på sikt kunna höja vattenkvalitén i Molkomsjön.