copyright Mikael Bernholm - www.mikaelbernholm.com

Företag i Molkomstrakten

Det finns fler industrier i Molkom och ortens största företag är verksamma inom stålindustrin såsom Zetterströms rostfria AB, Outokumpu och Bergs mekaniska m.fl. Dessa företag sysselsätter närmare 300 personer och har bidragit till att flera mindre serviceföretag  startats. Stålbearbetning har en lång tradition vilket gjort att kompetensen är hög på detta område. Det finns även flera företag som arbetar med VVS, elinstallationer och olika former av byggnadsarbete.

Ortens geografiska läge mittemellan Karlstad och  Filipstad i kombination med goda kommunikationer, och möjligheten till godstrafik via järnväg gör Molkom till en attraktiv ort för många företag. Det finns i dagsläget 455 registrerade företag i Molkomstrakten. Det finns en lokal biovärmeanläggning i privat regi som förser en stor del av Molkom med fjärrvärme.

Det finns flera butiker runtomkring i Molkoms centrum. En unik affär är Margaretas mode som lockar kunder ända från Göteborg. Margareta har sålt kläder till kvinnor sedan 1975 och hon har även blivit vald till årets företagare i Karlstads kommun.

Orten har ett företagsnätverk och en organisation för handlarna i Molkom.