Molkom

Molkom är en lagom stor tätort i Nyeds församling och är en del av Karlstads kommun. Orten ligger i norra ändan av Molkomssjön mitt emellan Karlstad och Filipstad. Omgivet av natursköna områden och det böljande Värmländska odlingslandskapet.

Molkom med omnejd har c:a 3 800 invånare, 455 registrerade företag och 50 talet föreningar. På 1800-talet var Molkom ett av Värmlands största bruk, och fortfarande finns många industriföretag kvar på orten, speciellt inom stålbranschen ex. Zetterströms Rostfria, Outo Kumpu och Stena Stål. Tidigare var Molkom centralort i Nyeds kommun men är numer en del av Karlstads kommun.

Lokal service

Orten har en god service med: Apotek, Bankomat, Barnomsorg – Daghem, Fritidshem och Förskola, Bibliotek, Brandkår, Fritidsgård, Livsmedelsaffär, Postombud, Skola, Sporthall, Systembolagsombud, Tandvård, Vårdcentral, Äldrevård och egen Återvinningsstation.

Lokala aktörer

Några kända aktörer på orten är Zetterströms stål, Outo Kumpu, Molkoms Buss, Molkoms Folkhögskola, Vuxenskolan, Svenska Kyrkan, Ängsbacka kursgård och Nyeds hembygdsförening. Det finns även flera lokala butiker, café och restaurang.

Kända personer med Molkomsanknytning

Det finns ett antal personligheter och kändisar med kopplingar till bygden som förtjänar att nämnas.