Vi har nu äntligen med hjälp av finansiering från Karlstads kommun kunnat vidareutveckla iMolkom.se från en prototyp till en fungerande webbportal för Molkomstrakten.

Alla företag och föreningar som är medlemmar i Mera Molkom har nu möjligheten att nå ut till en ny och bredare publik, genom att marknadsföra sin verksamhet på iMolkom.se. Vi kommer även att marknadsföra utvalda evenemang på hemsidan och på Facebook. De som redan är medlemmar kan skicka in sina kontaktuppgifter med hjälp av kontaktformuläret. Ni som inte är medlemmar hittar uppgifter om medlemskap på Mera Molkoms hemsida.

Ni som har tips om besöksmål m.m. som borde vara med kan kontakta oss via kontaktformuläret.

Mera Molkom